Dëbimin Njoftim Formë të Njoftimit të Lëshonte Letër Qiramarrësi