Komunale dhe Shtetërore Avokatët, të Firmave të Ligjit në Vietnam për Çdo Qytet - Vietnam Avokatët Online

Vietnam Online AVOKATËT, e themeluar nga Avokati Nghiem Lexoj Tuan, është një shërbim të plotë profesionale studio ligjore e cila së bashku me të saj ligjore krah. Bashkëpunëtorët tanë dhe stafi kanë ndryshuar ligjore, financiare dheDS Avocats është një drejtës ndërkombëtare firmë e themeluar në Paris në vitin dhe është tani një ekip prej rreth njëqind avokatët dhe ligjor ndihmësit duke punuar në një rrjet të zyrave në Evropë dhe Azi. Me zyra në Bruksel, Londër dhe Barcelona, DS dëshiron të ngjashme për të shtyrë saj dimensionin Evropian.