kur një vendim gjykate që përcakton ndërprerjen e alimentacionit pagesa që bën kërkesën. Vietnam Këshillim Ligjor