Shqyrtimi peticion format - gjykata Supreme Shqyrtimin e peticionit të statusit