Si të Përgatisë dhe të Paraqesë një Padi në Vietnam. Vietnamisht Avokatët

Nëse të dy palët kanë mosmarrëveshje mbi një çështje komerciale në Vietnam

ata duhet të përpiqen për të zgjidhur mosmarrëveshjet përmes negociatave.

apo ndërmjetësim para se të marrë parasysh të paraqesë një padi kundër të tjera në një gjykatë në Vietnam Vietnamisht Juristëve është një Vietnamisht firmë ligjore në Vietnam me flet anglisht avokatët të cilët e kuptojnë ligjet e Vietnamit brenda biznesit dhe kulturës lokale kontekst Shoqëria ka qenë këshillimin dhe përfaqësimin e kompanive të huaja dhe individuale të klientëve të interesuar në ose të bërit biznes. ose që kanë nevojë për shërbime ligjore ose përfaqësim në Vietnam që janë duke kërkuar të arsyeshme dhe konkuruese zgjidhje pa kompromentuar në cilësinë e shërbimit.