Vietnam, Francë ndajnë ekspertizës mjekësore

Këmbimi të qëndrueshme nga nëntori i dymbëdhjetë deri në gjashtëmbëdhjetë është organizuar nga VNDPKO dhe frëngjisht Zyra e Atasheut të Mbrojtjes në Vietnam Ngjarja ka dhënë në spitalin e stafit me më shumë njohuri dhe përvojë në trajtimin mjekësor në kushte reale në mision Vietnamese pjesëmarrësit, të cilët do të punojnë për nivelin-një fushë në spital, ishin të përzgjedhur nga Inxhinier Trupave, Departamenti i Mjekësisë Ushtarake dhe Departamenti i Përgjithshëm i Logjistikës

Përveç shkëmbimit të ekspertizës mjekësore, të dy palët do të diskutojnë dhe të ndajnë përvojën e tyre në trajtimin e simuluar situata dhe lëndimet e shkaktuara nga të eksplozivëve, ndërsa në të veprimit, si dhe bashkëpunimi në kryerjen e OKB-së në misione paqeruajtëse në ardhjen e kohës.