Vietnam Ligji Praktikë

duke përfshirë ato që përfshin të punës

Në mbarë botënndërmjetësim ka qenë e përdorur me sukses në shumë lloje të mosmarrëveshjeve. mjedisit dhe komunitetit. Këto avokatët kështu që nuk kanë tendencë për të parë ndërmjetësimin si një alternativë e besueshme për çështje gjyqësore për zgjidhjen.