Vietnam: një vend studimi i - Biblioteka e Kongresit

Biblioteka e Kongresit nuk është në dijeni të ndonjë SHBA mbrojtjen e autorit (shih Titullin e, SHBA C.) ose kufizimet e tjera në materiale në këtë koleksion, përveç siç është cekur më poshtëPërdoruesit duhet të mbani në mend se Biblioteka e Kongresit ka siguruar qasje në këto materiale në mënyrë rigoroze arsimore dhe qëllime kërkimore. Pëlqimin me shkrim të autorit, pronarët është e nevojshme për të shpërndarjes, të riprodhimit, ose përdorim tjetër të mbrojtur sendet përtej asaj të lejuar me të drejtë të shfrytëzimit ose të tjera ligjore përjashtime. Përgjegjësinë për kryerjen e pavarur të vlerësimit ligjor të një artikulli dhe sigurimin e ndonjë nevojshme lejet në fund të fundit mbështetet me personat që dëshirojnë të përdorin item(s). Në titujt për këto fotografi tregojnë qartë mbrojtur statusin e imazheve.