Vietnam Përmirësimin E Shëndetit Projekt - Da Nang Hoi Një Riatdhesuarit E Komunitetit

Vietnamit Përmirësimin e Shëndetit të Projektit (i njohur më parë si Hoi Një Fondacion)ka qenë duke punuar në evropën Qendrore Vietnam për më shumë se dhjetë vjet për të siguruar që shumica e margjinalizuara dhe të margjinalizuara njerëzit kanë qasje të barabartë në cilësinë e kujdesit shëndetësor dhe të edukimit shëndetësor.